Hem Paket och priser Sök din domän Frågor och svar Villkor Kontakt Forum Datacenter Om cookies Om företaget
Moms? Priserna anges inklusive moms.
  Ändra momsvisningen

LAMP
Samtliga konton körs på "LAMP" (Linux, Apache, MySQL och PHP). Välkända OpenSource-programvaror, vilket ger dig lägre kostnader.
Trygghet
Alltid 14 dagars ångerrätt vid beställning.
Allmänna Villkor på Qualitums webhotell
Avtalets parter
Tjänsten kan beställas av myndig enskild person, alternativt representant för juridisk person. För omyndiga personer ansvarar vårdnadshavare.
Förbjudet material
Allt material på våra servrar måste följa svensk, amerikansk och internationell lag.
Pornografiskt och erotisk material i alla former är förbjudet.
Sidor med rasistiskt, hatiskt, förnedrande eller integritetskränkande innehåll är heller inte tillåtna.
Vi tillåter inga IRC-bots, eggdrop, warez, serienummer etc.
Qualitum har rätt att inspektera samtliga filer utan att särskild misstanke om brott föreligger.
Olagliga aktiviteter och filer kommer att polisanmälas. Övriga brott mot policyregler resulterar sannolikt i ett avslutat konto.
Avtalets längd
Avtalet har en bindningstid på ett år, och förnyas automatiskt så länge ingen av parterna avslutar avtalet.
Qualitum har rätt att avsluta ett konto som används för allvarliga intrångsförsök, belastat servern på ett för andra kunder skadligt sätt eller på annat sätt avvikit från vad som kan anses acceptabelt nyttjande av tjänsten.
Qualitum har rätt att överlåta avtalet till annan part.
Avgifter för tjänsten
Alla beställningar faktureras med 14 dagars betalningstid.
Alla betalningar skall göras i förskott för varje period.
Vid utebliven betalning har Qualitum efter påminnelse rätt att tillfälligt suspendera tjänsten. 30 dagar därefter kan Qualitum radera kundens material.
Tillfälliga erbjudanden och kampanjpriser påverkar inte ingångna avtal.
Nyttjande av tjänsten
Kontoinnehavaren får inte sälja eller på annat sätt överlåta tjänsten eller delar därav utan medgivande från Qualitum.
Kontoinnehavaren är själv skyldig att övervaka (via sin kontrollpanel) att den avtalade månatliga trafikkvoten ej överskrids.
Tjänsten får inte användas i syfte att på något sätt olovligen bereda sig tillträde till andra konton på Qualitums servrar eller andra servrar på nätet.
Konton som belastar servern på sådant sätt att andra konton blir lidande kan komma att stängas av.
Qualitums servrar får ej användas för testkörning av script eller program på sådant sätt att serverns stabilitet äventyras. Kunder som förorsakar upprepade driftstörningar kan komma att sägas upp efter varning. Massutskick (spam) är absolut förbjudet och resulterar i omedelbart avstängning, samt debiteras en uppstädningsavgift på 500 SEK.
Tjänstens utformning
Qualitum kan byta eller ändra konfiguration av såväl hårdvara som mjukvara under pågående avtalsperiod. Sådana ändringar kommer att presenteras på Qualitums hemsida. Skulle sådana ändringar ha avsevärd negativ inverkan på kundens möjlighet att utnyttja tjänsten på förväntat sätt äger kunden rätt att frånträda avtalet samt erhålla kompensation motsvarande månadsavgifter för återstående avtalstid.
Personuppgifter
Kunden godkänner genom beställning av tjänsten att lämnade personuppgifter får lagras och bearbetas av Qualitum. Inga uppgifter kommer att säljas eller på annat sätt att överföras till tredje part.
Force majeure
Qualitum skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som Qualitum skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Qualitum inte heller kunnat undvika eller övervinna.
Tvister
Tvister som ej kan lösas på annat sätt hanteras i svensk domstol.Avtalets version 1.0       2004-02-09
Kalender
2024-02-28.
Maria, Maja
Flerspråkigt!
Administrera ditt kontos funktioner med kontrollpanelen CPanel på svenska, eller något annat av de 16 språk vi stödjer.
Databaser
Skapa så många MySQL-databaser som du behöver utan att bekymra dig om tilläggskostnader.
E-post
Alla dina E-postkonton (valfritt antal) har spamfilter och viruskoll.
Gratis program
Över 40 populära script kan installeras på ditt konto med ett enda musklick.